Annonsene til Nina

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

93813164

Send e-post

Menneskets dimensjoner: lærebok i psykologi

Forfattere:
Helgesen, Leif A.
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276349443
ISBN-10:
8276349447
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 450

Innføring i etikk

Forfattere:
Johansen, Kjell Eyvind; Hegdal, Ola A.; Vetlesen, Arne Johan
Utgitt:
2000 ([Rev. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200129936
ISBN-10:
8200129934
Studiested:
Ukjent

lite brukt, men med noe markering.

5
Som ny, men med notater

kr. 250

Barne- og ungdomspsykologi

Forfattere:
Evenshaug, Oddbjørn; Hallen, Dag
Utgitt:
2000 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788241710988
ISBN-10:
8241710984
Studiested:
Ukjent

lite brukt, uten markeringer eller skrift

6
Som ny

kr. 450

Barndomspsykologi: udvikling i en forandret verden

Forfattere:
Sommer, Dion
Utgitt:
2003 (2. rev. udg.)
Forlag:
Hans Reitzel
ISBN-13:
9788741224145
ISBN-10:
8741224140
Studiested:
Ukjent

brukt bok med markeringer.

3
Noe slitt med notater

kr. 150

Oppvekst i Norge

Forfattere:
Øia, Tormod; Fauske, Halvor
Utgitt:
2010 (2. rev. utg.)
Forlag:
Abstrakt
ISBN-13:
9788279352921
ISBN-10:
8279352929
Studiested:
Ukjent

pent brukt uten markeringer eller skrift

4
Noe slitt

kr. 300

Allianser: verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge

Forfattere:
Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar; Jansen, Ulf
Utgitt:
2013 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205455238
ISBN-10:
8205455236
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 400

Det Norske samfunn

Forfattere:
Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise
Utgitt:
cop. 2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390867
ISBN-10:
820539086X
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt.

6
Som ny

kr. 400

Velferdsstaten i endring: norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre

Forfattere:
Stamsø, Mary Ann; Hjelmtveit, Vidar
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393608
ISBN-10:
8205393605
Studiested:
Ukjent

Boken er meget pent brukt.

6
Som ny

kr. 350

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent

Meget pent brukt bok, men noe flisete i hjørnene

6
Som ny

kr. 350

Forståelse, beskrivelse og forklaring: innføring i metode for helse- og sosialfagene

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276348576
ISBN-10:
8276348572
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 350

Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205323315
ISBN-10:
8205323313
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 300

De undertryktes teater: når tilskueren blir deltaker : Augusto Boals metoder og praksis

Forfattere:
Engelstad, Arne
Utgitt:
cop. 2001 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202217655
ISBN-10:
8202217652
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 200

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2007 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205348189
ISBN-10:
8205348189
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 250

Søkelys på organisasjon og ledelse: innføring for helse- og sosialsektor

Forfattere:
Flermoen, Solveig
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747478
ISBN-10:
8276747477
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 200

Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

Forfattere:
Thorbjørnsrud, Berit; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205388239
ISBN-10:
8205388237
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 350

Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode

Forfattere:
Thagaard, Tove
Utgitt:
2013 (4. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245014938
ISBN-10:
8245014931
Studiested:
Ukjent

Boken er ikke brukt

6
Som ny

kr. 300