Annonsene til Mari

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

93242170

Send e-post

Tverrfaglig samarbeid i praksis: til beste for barn og unge i kommune-Norge

Forfattere:
Glavin, Kari; Erdal, Bodil
Utgitt:
2007 (2. rev. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244611152
ISBN-10:
8244611154
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj bruk. men i god stand.

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj brukt, men i god stand.

5
Som ny, men med notater

kr. 270

Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt

Forfattere:
Næss, Øyvind; Elstad, Jon Ivar; Westin, Steinar; Mæland, John Gunnar
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205392687
ISBN-10:
8205392684
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 270

Forskningsmetode for helse- og sosialfag: en innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Forfattere:
Halvorsen, Knut
Utgitt:
2002 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202218300
ISBN-10:
8202218306
Studiested:
Ukjent

markeringstusj brukt på 2 sider. ellers som ny.

5
Som ny, men med notater

kr. 165

Konflikt og konfliktforståelse: for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205323315
ISBN-10:
8205323313
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Dokument i klientarbeid: journalar, sosialrapportar og saksframstillingar i sosialt arbeid

Forfattere:
Askeland, Gurid Aga; Molven, Olav
Utgitt:
2010 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398917
ISBN-10:
8205398917
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj brukt

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205385917
ISBN-10:
8205385912
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 180

Blikk på praksis: sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet

Forfattere:
Oltedal, Siv; Olsen, Ruth H.
Utgitt:
2007
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205374751
ISBN-10:
8205374759
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2011 (4. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202350147
ISBN-10:
820235014X
Studiested:
Ukjent

Brukt markeringstusj på få sider.

5
Som ny, men med notater

kr. 190

LØFT for ledere: løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer

Forfattere:
Langslet, Gro Johnsrud
Utgitt:
2002
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205302617
ISBN-10:
8205302618
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 185

Kjønn i sosialt arbeid med ungdommer og foreldre

Forfattere:
Sagatun, Solveig
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215012865
ISBN-10:
8215012868
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 140

Moderne oppvekst: nye tider, nye krav

Forfattere:
Glaser, Vibeke; Bølstad, Jan
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215013602
ISBN-10:
8215013600
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj brukt noen steder i boka.

5
Som ny, men med notater

kr. 160

Barn og traumer: en håndbok for foreldre og hjelpere

Forfattere:
Dyregrov, Atle
Utgitt:
cop. 2010 (2. utg. [i.e. 3. utg)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245009521
ISBN-10:
8245009520
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Sosialt arbeid i kommunen: samfunnsmandat og handlingsrom

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand
Utgitt:
2007
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205306387
ISBN-10:
8205306389
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj bruk på få sider.

5
Som ny, men med notater

kr. 140

Mellom makt og hjelp: om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper

Forfattere:
Skau, Greta Marie
Utgitt:
2003 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003818
ISBN-10:
8215003818
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 160

Den profesjonelle sosialarbeider

Forfattere:
Damsgaard, Hilde Larsen
Utgitt:
2010
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202327279
ISBN-10:
820232727X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 140

Samfunnsarbeid: mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205398856
ISBN-10:
8205398852
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 115

Profesjonell utvikling og faglig veiledning: et fellesfaglig perspektiv : helhetsperspektiv, relasjonskompetanse, refleksjon, mentalisering

Forfattere:
Killén, Kari
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205425156
ISBN-10:
8205425159
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Bedre praksis i sosialt arbeid: evaluering og fagutvikling

Forfattere:
Halvorsen, Anne; Gjedrem, Jorunn
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008578
ISBN-10:
8215008577
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 165

Maktens samvittighet: om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten

Forfattere:
Vike, Halvard; Brinchmann, Arne; Haukelien, Heidi; Kroken, Randi; Bakken, Runar
Utgitt:
2002
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205306455
ISBN-10:
8205306451
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 215

Pengene og livet: økonomisk rådgivning i sosialt arbeid

Forfattere:
Solstad, Asgeir
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018928
ISBN-10:
8215018920
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj brukt i deler av boka.

3
Noe slitt med notater

kr. 140

Kunnskap og læring i praksis: fra student til profesjonell sosialarbeider

Forfattere:
Herberg, Eva Berthling; Helga Jóhannesdóttir
Utgitt:
cop. 2007
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007489
ISBN-10:
8215007481
Studiested:
Ukjent

Markerinstusj brukt svært lite.

5
Som ny, men med notater

kr. 150

Modeller i sosialt arbeid

Forfattere:
Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv
Utgitt:
cop. 2003 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215003795
ISBN-10:
8215003796
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 180

Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge

Forfattere:
Eriksen, Thomas Hylland; Sajjad, Torunn Arntsen
Utgitt:
2011 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205412231
ISBN-10:
8205412235
Studiested:
Ukjent

Markeringstusj brukt, svært få steder.

5
Som ny, men med notater

kr. 185

Praktisk barnevernarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Sandbæk, Mona
Utgitt:
2008 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383456
ISBN-10:
8205383456
Studiested:
Ukjent

har 2 stk av denne boken.

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Ute - inne: oppsøkende sosialt arbeid med ungdom

Forfattere:
Erdal, Børge; Dikic, Zlatan
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205347953
ISBN-10:
8205347956
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 235

Profesjonelt sosialt arbeid

Forfattere:
Kokkinn, Judy
Utgitt:
cop. 2005 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215007397
ISBN-10:
8215007392
Studiested:
Ukjent

Såvidt brukt markeringstusj

5
Som ny, men med notater

kr. 185

Økonomistyring i offentlig sektor

Forfattere:
Opstad, Leiv
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205358607
ISBN-10:
8205358605
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 220

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Makt, rett og livsvilkår: innføring i internasjonale og globale studier

Forfattere:
Haugen, Hans Morten
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245006650
ISBN-10:
8245006653
Studiested:
Ukjent

spvidt brukt markeringstusj

5
Som ny, men med notater

kr. 185

Mennesker og samfunn: innføring i sosiologisk forståelse

Forfattere:
Schiefloe, Per Morten
Utgitt:
2011 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245002829
ISBN-10:
8245002828
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 250

Velferdsrett II: barnevern og sosiale tjenester

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2008 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349117
ISBN-10:
8205349118
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 239

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2008 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205349094
ISBN-10:
8205349096
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 280

Innføring i psykologi

Forfattere:
Håkonsen, Kjell Magne
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390706
ISBN-10:
8205390703
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 300

Barns trivsel i nord: aktiviteter for psykososial trivsel fra skoler i Barentsregionen

Forfattere:
Ahonen, Arto; Haukenes, Ella
Utgitt:
2008
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205387102
ISBN-10:
8205387109
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Grunnbok i helse- og sosialpolitikk

Forfattere:
Halvorsen, Knut
Utgitt:
cop. 2010 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215017235
ISBN-10:
8215017231
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 230