Annonsene til Rita

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

45660270

Send e-post

Hva er innovasjon?: perspektiver i norsk innovasjonsforskning: 1: System og institusjon

Forfattere:
Utgitt:
2011
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276349511
ISBN-10:
827634951X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Økonomistyring i det offentlige

Forfattere:
Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole; Johnsen, Erik
Utgitt:
cop. 2009 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015385
ISBN-10:
8215015387
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM

Forfattere:
Kuvaas, Bård
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Fagbokforlaget
ISBN-13:
9788245002768
ISBN-10:
8245002763
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Grunnbok i strategi

Forfattere:
Løwendahl, Bente R.; Wenstøp, Fred; Fjeldstad, Øystein D.
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202294397
ISBN-10:
8202294398
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

A quick start guide to social media marketing: high-impact, low-cost marketing that works

Forfattere:
Richardson, Neil; Gosnay, Ruth M.; Carroll, Angela
Utgitt:
2010
Forlag:
Kogan page
ISBN-13:
9780749457587
ISBN-10:
0749457589
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Entreprenørskap på norsk

Forfattere:
Spilling, Olav R.; Alsos, Gry Agnete
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245004052
ISBN-10:
8245004057
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Fra idé til ny virksomhet: en håndbok for nye vekstselskaper

Forfattere:
Refsum, Helge; Utgård, Odd; Kubr, Thomas; Ilar, Daniel; Marchesi, Heinz
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011530
ISBN-10:
8215011535
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Makroøkonomi: har vi kontroll med utviklingen?

Forfattere:
Vale, Per Halvor
Utgitt:
2010 (3. utg.)
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279352990
ISBN-10:
8279352996
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 210

Organisasjonsendringer og endringsledelse

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245013320
ISBN-10:
8245013323
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 190

Stigs bok om kreativitet

Forfattere:
Haug, Stig Hjerkinn
Utgitt:
cop. 2002
Forlag:
Schibsted
ISBN-13:
9788251619592
ISBN-10:
8251619599
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 220

Hvordan organisasjoner fungerer: Arbeidsbok og casesamling

Forfattere:
Jacobsen, Dag Ingvar
Utgitt:
2007 (3. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245005189
ISBN-10:
8245005185
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 120

Kommunal organisering: effektivitet, styring og demokrati

Forfattere:
Hagen, Terje P.; Sørensen, Rune J.; Fevolden, Trond
Utgitt:
cop. 2006 ([6. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008431
ISBN-10:
8215008437
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy

Forfattere:
Steensæth, Yngve; Hellesøy, Odd H.; Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle
Utgitt:
cop. 2000
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276744972
ISBN-10:
8276744974
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

LMR : ledelse av menneskelige ressurser: målrettet personal- og kompetanseledelse

Forfattere:
Nordhaug, Odd
Utgitt:
cop. 2002 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215002354
ISBN-10:
8215002358
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 215

Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse

Forfattere:
Filstad, Cathrine
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007794
ISBN-10:
824500779X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse

Forfattere:
Filstad, Cathrine
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007794
ISBN-10:
824500779X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Perspektiver på ledelse

Forfattere:
Gjestrud, Gro; Engetrøen, Ragnhild; Stamsø, May Britt; Martinsen, Øyvind L.
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205394568
ISBN-10:
8205394563
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Tjenester som treffer: betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?

Forfattere:
Aasbrenn, Kristian
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215015606
ISBN-10:
8215015603
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 130

Entreprenørskap på norsk

Forfattere:
Spilling, Olav R.; Alsos, Gry Agnete
Utgitt:
2006 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245004052
ISBN-10:
8245004057
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 190

Det feilbarlige menneske: risiko og læring i arbeidslivet

Forfattere:
Kvalnes, Øyvind
Utgitt:
cop. 2010
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215016474
ISBN-10:
8215016472
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler

Forfattere:
Bolman, Lee G.; Thorbjørnsen, Kari Marie; Deal, Terrence E.
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205392878
ISBN-10:
8205392870
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Organisasjonsteori: moderne, symbolske og postmoderne perspektiver

Forfattere:
Hatch, Mary Jo; Thorbjørnsen, Kari Marie
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279350187
ISBN-10:
8279350187
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 215

Diamanten: en model til kommunikationsplanlægning

Forfattere:
Hestbæk Andersen, Thomas; Smedegaard, Flemming
Utgitt:
2012 (2. udg.)
Forlag:
Samfundslitteratur
ISBN-13:
9788759315866
ISBN-10:
8759315865
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 170

Ledelse, organisasjon og kultur

Forfattere:
Strand, Torodd
Utgitt:
2007 (2. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245004243
ISBN-10:
8245004243
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 330