Annonsene til Heidi

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

45887518

Send e-post

Skrive- og lesestart: skriftspråksutvikling i småskolealderen

Forfattere:
Traavik, Hilde; Alver, Vigdis Rosvold
Utgitt:
cop. 2008 (Ny og rev. utg.)
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245006087
ISBN-10:
8245006084
Studiested:
Ukjent

Denne boka er som ny. En god bok som tar for seg skriftsspråksutvikling i førskole- og småskolealderen. Teori og metode. Er også en del eksempler man for eksempel kan bruke i skolen og i norsk undervisning.

6
Som ny

kr. 100

Med språklige minoriteter i klassen: språklige og faglige utfordringer

Forfattere:
Selj, Elisabeth; Ryen, Else
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202277079
ISBN-10:
8202277078
Studiested:
Ukjent

Kunnskaper det er viktig læreren har når man har språklige minoriteter i klassen.

6
Som ny

kr. 150

Skolen og elevenes forutsetninger: om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning

Forfattere:
Nordahl, Thomas; Dobson, Stephen
Utgitt:
2009
Forlag:
Oplandske bokforl.
ISBN-13:
9788275181686
ISBN-10:
8275181682
Studiested:
Ukjent

Handler om ulike aspekter ved tilpasset opplæring i den pedagogiske praksis i skolen. Elevvurdering, klasseledelse, relasjoner i skolen, samarbeid med foreldre, og elevens sosial og faglige læringsutbytte.

6
Som ny

kr. 100

Young mathematicians at work: constructing multiplication and division

Forfattere:
Fosnot, Catherine Twomey; Dolk, Maarten
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Heinemann
ISBN-13:
9780325003542
ISBN-10:
0325003548
Studiested:
Ukjent

Det er skrevet litt notater i boka i de første kapitlene, ellers er boken veldig fin :)

5
Som ny, men med notater

kr. 80

Musikkteori

Forfattere:
Djupdal, Knut; Djupdal, Karstein
Utgitt:
1999 (3. rev. utg.)
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241710858
ISBN-10:
8241710852
Studiested:
Ukjent

Denne boken er nesten helt som ny, noe markeringer!

5
Som ny, men med notater

kr. 80

Delta: fagdidaktik

Forfattere:
Skott, Jeppe; Hansen, H.C; Jess, Kristine
Utgitt:
2008
Forlag:
Forlaget Samfundslitteratur
ISBN-13:
9788759313404
ISBN-10:
8759313404
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Lyttemetodikk: studiebok

Forfattere:
Espeland, Magne
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747751
ISBN-10:
8276747752
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 130

Musikkundervisningens didaktikk

Forfattere:
Hanken, Ingrid Maria; Johansen, Geir
Utgitt:
cop. 1998
Forlag:
Cappelen akademisk forlag
ISBN-13:
9788245606027
ISBN-10:
8245606022
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Young mathematicians at work: constructing number sense, addition, and subtraction

Forfattere:
Fosnot, Catherine Twomey; Dolk, Maarten
Utgitt:
cop. 2001
Forlag:
Heinemann
ISBN-13:
9780325003535
ISBN-10:
032500353X
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Meningsfylt matematikk: nærhet og engasjement i læringen

Forfattere:
Botten, Geir
Utgitt:
2009 (3. utg.)
Forlag:
Caspar forl.
ISBN-13:
9788290898491
ISBN-10:
8290898495
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Matematik for lærerstuderende: 1.-6. klassetrin: Epsilon 1.-6. klassetrin

Forfattere:
Jess, Kristine
Utgitt:
2008
Forlag:
Forlaget Samfundslitteratur
ISBN-13:
9788759313367
ISBN-10:
8759313366
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Forskningsmetode for lærerutdanningene

Forfattere:
Christoffersen, Line; Johannessen, Asbjørn
Utgitt:
2012
Forlag:
Abstrakt forl.
ISBN-13:
9788279353287
ISBN-10:
8279353283
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi

Forfattere:
Imsen, Gunn
Utgitt:
cop. 2005 (4. utg.)
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215007373
ISBN-10:
8215007376
Studiested:
Ukjent

Boken er i god stand, men er noe markeringer

2
Godt brukt

kr. 100

Tilpasset opplæring, nå!

Forfattere:
Strandkleiv, Odd Ivar; Lindbäck, Sven Oscar
Utgitt:
cop. 2005
Forlag:
Elevsiden
ISBN-13:
9788292654002
ISBN-10:
8292654003
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

På jakt etter svar og forståing: samansette fagtekstar i skulen

Forfattere:
Løvland, Anne
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245010268
ISBN-10:
824501026X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Film: en innføring

Forfattere:
Engelstad, Arne; Tønnessen, Elise Seip
Utgitt:
2011
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202291167
ISBN-10:
820229116X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Effektiv planlegging og vurdering: rubrikker og andre verktøy for lærere

Forfattere:
Fjørtoft, Henning
Utgitt:
cop. 2009
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245007978
ISBN-10:
8245007978
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Persepolis

Forfattere:
Satrapi, Marjane; Øverås, Asbjørn
Utgitt:
2005
Forlag:
No Comprendo Press
ISBN-13:
9788291187617
ISBN-10:
8291187614
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Norsk barnelitteraturhistorie

Forfattere:
Birkeland, Tone; Risa, Gunvor; Vold, Karin Beate
Utgitt:
2005 (2. utg.)
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252159332
ISBN-10:
8252159338
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 130

Innføring i bildeanalyse: med Fam Ekman inn i bildeboka

Forfattere:
Traavik, Ingjerd; Ekman, Fam
Utgitt:
2007
Forlag:
Unipub
ISBN-13:
9788274772168
ISBN-10:
8274772164
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50