Annonsene til Marte Eriksen

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Brukermedvirkning i NAV: når velferdsforvaltningen og brukerorganisasjonene skal jobbe sammen

Forfattere:
Andreassen, Tone Alm
Utgitt:
2009
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205389946
ISBN-10:
8205389942
Studiested:
Ukjent

Uten notater og gule streker. Veldig pent brukt. Kan sendes pr post.

6
Som ny

kr. 150

Politikk og demokrati: en innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfattere:
Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit; Vabo, Signy Irene
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205411043
ISBN-10:
8205411042
Studiested:
Ukjent

Som ny! Uten notater og gule streker. Kjøpt ny august 2013. Kan sendes pr post :)

6
Som ny

kr. 250

Mellom mennesker og samfunn: sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene

Forfattere:
Thorbjørnsrud, Berit; Norvoll, Reidun; Rugkåsa, Marianne; Brodtkorb, Elisabeth
Utgitt:
2009 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205388239
ISBN-10:
8205388237
Studiested:
Ukjent

Helt uten markeringen og ser ut som ny.

6
Som ny

kr. 250

Psykologi for høgskolen

Forfattere:
Bjerke, Tore; Svebak, Sven
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241707520
ISBN-10:
8241707525
Studiested:
Ukjent

Helt uten markeringen, fremstår som ny.

6
Som ny

kr. 250

Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger

Forfattere:
Schartum, Dag Wiese; Bygrave, Lee A.
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001204
ISBN-10:
8245001201
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Samtalen i eldreomsorgen: kommunikasjon, minner, kriser, sorg

Forfattere:
Heap, Ken
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244620376
ISBN-10:
8244620374
Studiested:
HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Kan sendes

6
Som ny

kr. 250

Praktisk barnevernarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Sandbæk, Mona
Utgitt:
2008 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205383456
ISBN-10:
8205383456
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

6
Som ny

kr. 300

Velferd, rettssikkerhet og personvern

Forfattere:
Ohnstad, Bente
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245012040
ISBN-10:
8245012041
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

6
Som ny

kr. 150

Symptomet som ressurs: psykiske problemer og psykoterapi

Forfattere:
Axelsen, Eva Dalsgaard
Utgitt:
2009
Forlag:
Pax
ISBN-13:
9788253032511
ISBN-10:
825303251X
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

6
Som ny

kr. 150

Flukt og eksil

Forfattere:
Varvin, Sverre
Utgitt:
cop. 2015 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215024189
ISBN-10:
8215024181
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

6
Som ny

kr. 200

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

5
Som ny, men med notater

kr. 200

Håndbok i krisehåndtering

Forfattere:
Bråten, Ole André
Utgitt:
2013
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202411756
ISBN-10:
8202411750
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

6
Som ny

kr. 100

Fattigdom i Norge

Forfattere:
Claussen, Bjørgulf
Utgitt:
cop. 2014
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202445553
ISBN-10:
8202445558
Studiested:
Ukjent

Kan sendes

6
Som ny

kr. 100