Annonsene til Maria

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

91330494

Send e-post

Mikrober, helse og sykdom

Forfattere:
Steen, Merete; Degré, Miklos; Maizels, Deborah
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205464469
ISBN-10:
8205464464
Studiested:
LDH (Lovisenberg diakonale høgskole)
6
Som ny

kr. 350

Tid for tale: munnleg norsk i skolen

Forfattere:
Aksnes, Liv Marit
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev.utg.])
Forlag:
Cappelen akademisk forl.
ISBN-13:
9788202269937
ISBN-10:
8202269938
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Forfattere:
Eide, Tom; Eide, Hilde
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205301849
ISBN-10:
8205301840
Studiested:
LDH (Lovisenberg diakonale høgskole)
6
Som ny

kr. 200

Velferdsrett I: grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205430365
ISBN-10:
8205430365
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 300

Velferdsrett II: barnevern- og sosialrett

Forfattere:
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak; Collin-Hansen, Ragnhild
Utgitt:
2012 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal juridisk
ISBN-13:
9788205424265
ISBN-10:
8205424268
Studiested:
Ukjent

Bor i Oslo. Kan betales med vipps.

5
Som ny, men med notater

kr. 300

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2008 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205385917
ISBN-10:
8205385912
Studiested:
Ukjent

Ingen notater i bok, kun markerte linjer. Ikke mye slitt.

3
Noe slitt med notater

kr. 100

Motivasjon, mestring og medfølelse: om å samtale med tenåringer

Forfattere:
Börjesson, Mia; Aspelund, Ellen
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205452435
ISBN-10:
8205452431
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Innføring i psykologi

Forfattere:
Håkonsen, Kjell Magne
Utgitt:
2009 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205390706
ISBN-10:
8205390703
Studiested:
Ukjent

Bor i Oslo. Kan betales med Vipps.

6
Som ny

kr. 300

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205423985
ISBN-10:
8205423989
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150