Annonsene til Maren

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

95209212

Send e-post

Lærebok i erstatningsrett

Forfattere:
Lødrup, Peter; Kjelland, Morten
Utgitt:
2009 (6. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205393486
ISBN-10:
8205393486
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Lærebok i miljøforvaltningsrett

Forfattere:
Bugge, Hans Chr.
Utgitt:
2011 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019185
ISBN-10:
8215019188
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 250

Oversikt over arbeidsretten

Forfattere:
Jakhelln, Henning
Utgitt:
2006 (4. utg.)
Forlag:
Damm
ISBN-13:
9788204129376
ISBN-10:
8204129378
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 250

Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss

Forfattere:
Kolflaath, Eivind
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245000740
ISBN-10:
8245000744
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 150

Statsforfatningen i Norge

Forfattere:
Andenæs, Johs.; Fliflet, Arne
Utgitt:
cop. 2006 (10. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009896
ISBN-10:
8215009891
Studiested:
HiL (Høgskolen i Lillehammer)
6
Som ny

kr. 300