Annonsene til Kristine

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

Send e-post

Exphil II

Forfattere:
Pedersen, Arild
Utgitt:
2009 (5. utg.)
Forlag:
IFIKK, Universitetet i Oslo
ISBN-13:
9788291670577
ISBN-10:
8291670579
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 80

Et hjelpehefte

Forfattere:
Granlund, Lise; Andersen, Gisle
Utgitt:
2005 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215009308
ISBN-10:
8215009301
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Introduksjon til samfunnsvitenskapene: en antologi

Forfattere:
Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria
Utgitt:
cop. 2008
Forlag:
Universitetsforlaget
ISBN-13:
9788215013169
ISBN-10:
8215013163
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 150

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Forfattere:
Grimen, Harald
Utgitt:
2004 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215006895
ISBN-10:
8215006892
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 200

Norsk utdanningshistorie: en innføring med fokus på grunnskolens utvikling

Forfattere:
Tønnessen, Liv Kari Bondevik
Utgitt:
cop. 2004
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788245001334
ISBN-10:
8245001333
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Uddannelse og dannelse: læsestykker til pædagogisk filosofi

Forfattere:
Dale, Erling Lars; Krogh-Jespersen, Kirsten; Høy Hansen, Ib
Utgitt:
2004
Forlag:
Klim
ISBN-13:
9788779551886
ISBN-10:
8779551882
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Om utdanning: klassiske tekster

Forfattere:
Dale, Erling Lars
Utgitt:
2001
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205299115
ISBN-10:
8205299110
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre

Forfattere:
Everett, E.L.; Furseth, Inger
Utgitt:
2012 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215019499
ISBN-10:
8215019498
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Drøft: lærebok i oppgaveskriving

Forfattere:
Førland, Tor Egil; Henriksen, Jan O.
Utgitt:
1996
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706295
ISBN-10:
8241706294
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Forskingsmetode med etikk og statistikk

Forfattere:
Befring, Edvard
Utgitt:
cop. 2007 (2. utg.)
Forlag:
Samlaget
ISBN-13:
9788252170146
ISBN-10:
8252170145
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Innføring i forskningsmetodologi

Forfattere:
Lund, Thorleif
Utgitt:
2002
Forlag:
Unipub
ISBN-13:
9788274770904
ISBN-10:
8274770900
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Innføring i pedagogisk forskningsmetode: en hjelp til kritisk tolking og vurdering

Forfattere:
Hjardemaal, Finn; Tveit, Knut; Kleven, Thor Arnfinn
Utgitt:
2002
Forlag:
Unipub
ISBN-13:
9788274771031
ISBN-10:
8274771036
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Intervju som forskningsmetode

Forfattere:
Dalen, Monica
Utgitt:
cop. 2011 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018157
ISBN-10:
8215018157
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Innføring i innovasjonsarbeid

Forfattere:
Skogen, Kjell; Sørlie, Mari-Anne
Utgitt:
1992
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200212911
ISBN-10:
8200212912
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 100

Feltmetodikk

Forfattere:
Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul
Utgitt:
cop. 1996 (2. utg.)
Forlag:
Ad Notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241706363
ISBN-10:
8241706367
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 300