Annonsene til Trine Løge

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

90764865

Send e-post

Statsvitenskapelig leksikon

Forfattere:
Østerud, Øyvind
Utgitt:
cop. 2007 ([Rev. utg.])
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215011974
ISBN-10:
8215011977
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid

Forfattere:
Barbosa da Silva, António; Hugaas, Jon Vegar; Ljungquist, Marie; Norheim, Anne
Utgitt:
2006
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205346994
ISBN-10:
8205346992
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Kvinnekroppens kår

Forfattere:
Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276746099
ISBN-10:
8276746098
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Muscles, testing and function

Forfattere:
Kendall, Florence Peterson; McCreary, Elizabeth Kendall; Provance, Patricia Geise
Utgitt:
cop. 1993 (4th ed.)
Forlag:
Williams & Wilkins
ISBN-13:
9780683045765
ISBN-10:
0683045768
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Makt og avmakt i kommunepolitikken: rammer, aktørar og ideologi i det lokale folkestyret

Forfattere:
Lyngstad, Rolv
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Fagbokforl.
ISBN-13:
9788276747928
ISBN-10:
8276747922
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 50

Food politics: how the food industry influences nutrition and health

Forfattere:
Nestle, Marion
Utgitt:
cop. 2007 (2nd rev. ed.)
Forlag:
University of California Press
ISBN-13:
9780520254039
ISBN-10:
0520254031
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 80

Kvalitetsskolen

Forfattere:
Ogden, Terje
Utgitt:
2004
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205329195
ISBN-10:
8205329192
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Profesjonspedagogikk: profesjonsretting/yrkesretting av pedagogikk og didaktikk

Forfattere:
Sylte, Ann Lisa
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205447110
ISBN-10:
820544711X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
1999
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788200422938
ISBN-10:
8200422933
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø

Forfattere:
Skaalvik, Einar M.; Skaalvik, Sidsel
Utgitt:
cop. 1996
Forlag:
TANO
ISBN-13:
9788251833592
ISBN-10:
8251833590
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Idrettspedagogikk

Forfattere:
Sigmundsson, Hermundur; Ingebrigtsen, Jan Erik
Utgitt:
cop. 2006
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215008110
ISBN-10:
8215008119
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk

Forfattere:
Brattenborg, Steinar; Engebretsen, Berit
Utgitt:
2013 (3. utg.)
Forlag:
Cappelen Damm akademisk
ISBN-13:
9788202419318
ISBN-10:
820241931X
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 180

Muscles, testing and function

Forfattere:
Kendall, Florence Peterson; McCreary, Elizabeth Kendall; Provance, Patricia Geise
Utgitt:
cop. 1993 (4th ed.)
Forlag:
Williams & Wilkins
ISBN-13:
9780683045765
ISBN-10:
0683045768
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 200

Atlas der Anatomie des Menschen

Forfattere:
Netter, Frank H.; Hansen, John T.
Utgitt:
cop. 2003 (3. überarbeitete und)
Forlag:
Thieme
ISBN-13:
9783131090232
ISBN-10:
3131090235
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 300

Statistikk for universiteter og høgskoler

Forfattere:
Løvås, Gunnar G.
Utgitt:
cop. 2013 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018072
ISBN-10:
8215018076
Studiested:
UiA (Universitetet i Agder)
6
Som ny

kr. 300

I bevegelse: sansemotorikk - leik - observasjon

Forfattere:
Jagtøien, Greta Langlo; Hansen, Kolbjørn; Handrum, Ragna
Utgitt:
cop. 2000
Forlag:
Gyldendal undervisning
ISBN-13:
9788200452959
ISBN-10:
8200452956
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 200

Metodevalg og metodebruk

Forfattere:
Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn
Utgitt:
cop. 1996 (3. utg.)
Forlag:
TANO
ISBN-13:
9788251834278
ISBN-10:
8251834279
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150