Annonsene til Amund

Studiested

Ukjent / ikke student

Del på Facebook

Kontakt

99323184

Send e-post

I veiledningens landskap: innføring i veiledning og rådgivning

Forfattere:
Skagen, Kaare
Utgitt:
2004
Forlag:
Høyskoleforl.
ISBN-13:
9788276345100
ISBN-10:
8276345107
Studiested:
Ukjent
4
Noe slitt

kr. 80

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge
Utgitt:
2015
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205477179
ISBN-10:
8205477175
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 250

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge
Utgitt:
2015
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205477179
ISBN-10:
8205477175
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Forfattere:
Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge
Utgitt:
2015
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205477179
ISBN-10:
8205477175
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Psykologi for sosial- og helsefag

Forfattere:
Ekeland, Tor-Johan
Utgitt:
2010 (2. utg.)
Forlag:
Cappelen akademisk
ISBN-13:
9788202334383
ISBN-10:
8202334381
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Krysskulturelle barn og unge: om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser

Forfattere:
Salole, Lill
Utgitt:
2013
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205410671
ISBN-10:
8205410674
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV: med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene

Forfattere:
Rytter, Kirsten
Utgitt:
2008
Forlag:
Kommuneforl.
ISBN-13:
9788244612227
ISBN-10:
8244612223
Studiested:
Ukjent
3
Noe slitt med notater

kr. 100

Personalgruppens psykologi

Forfattere:
Granér, Rolf; Bureid, Gunnar
Utgitt:
cop. 1995
Forlag:
TANO : I samarbeid med Bokklubben bedre skole
ISBN-13:
9788251833325
ISBN-10:
8251833329
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 100

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Forfattere:
Ask, Torunn Alise; Berg, Berit
Utgitt:
cop. 2011
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215018867
ISBN-10:
8215018866
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 190

Etikk: til refleksjon og handling i sosialt arbeid

Forfattere:
Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit
Utgitt:
2013 (3. utg)
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205447165
ISBN-10:
8205447160
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 90

Skjønn: perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV

Forfattere:
Heum, Ingar
Utgitt:
2014
Forlag:
Gyldendal akademisk
ISBN-13:
9788205448148
ISBN-10:
8205448140
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150

Innføring i helse- og sosialpolitikk

Forfattere:
Halvorsen, Knut; Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar
Utgitt:
cop. 2013 (5. utg)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215021966
ISBN-10:
8215021964
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 140

Psykologi for høgskolen

Forfattere:
Bjerke, Tore; Svebak, Sven
Utgitt:
cop. 1997
Forlag:
Ad notam Gyldendal
ISBN-13:
9788241707520
ISBN-10:
8241707525
Studiested:
Ukjent
5
Som ny, men med notater

kr. 90

Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere

Forfattere:
Repstad, Pål
Utgitt:
cop. 2014 (3. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
ISBN-13:
9788215023502
ISBN-10:
8215023509
Studiested:
Ukjent
6
Som ny

kr. 150