Kommuneregnskapet: regnskapsrapporter, regnskapsprinsipper, regnskapsstandarder, årsregnskapets innhold, KOSTRAs økonomidata, kontroll av årsregnskapet, kommunale foretaks regnskaper, kirkelig fellesråd og menighetsrådets regnskaper

Forfattere
Sunde, Øyvind
Utgitt
2014 (7. utg.)
Forlag
NKK Kommunaløkonomisk forl.
ISBN-13
9788292438077
ISBN-10
8292438076

Annonser for denne boken

Sorter: Pris | Tilstand