Kjøp og selg brukte pensumbøker

Noen av ukens annonser

Helsens mysterium: den salutogene modellen

Forfattere:
Antonovsky, Aaron; Sjøbu, Ane
Utgitt:
2012
Forlag:
Gyldendal akademisk
5
Som ny, men med notater

kr. 250

Målrettet prosjektstyring

Forfattere:
Andersen, Erling S.; Grude, Kristoffer V.; Haug, Tor
Utgitt:
2009 (6. utg.)
Forlag:
NKI-forl.
6
Som ny

kr. 100

Velferdsstaten møter verden: arbeidsplasser i endring

Forfattere:
Seeberg, Marie Louise; Røtnes, Svein
Utgitt:
2007
Forlag:
Gyldendal akademisk
5
Som ny, men med notater

kr. 50

Personaladministrasjon: teori og praksis

Forfattere:
Grimsø, Rigmor E.; Engebretsen, Einar
Utgitt:
2005 (4. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
5
Som ny, men med notater

kr. 50

Innføring i religionssosiologi

Forfattere:
Furseth, Inger; Repstad, Pål
Utgitt:
cop. 2003
Forlag:
Universitetsforl.
6
Som ny

kr. 150