Kjøp og selg brukte pensumbøker

Noen av ukens annonser

Språk og argumentasjon

Forfattere:
Karlsen, Gunnar
Utgitt:
cop. 2015
Forlag:
Fagbokforl.
6
Som ny

kr. 100

Filosofi for samfunnsvitere

Forfattere:
Lavik, Trygve; Fjørtoft, Kjersti; Pedersen, Jørgen
Utgitt:
cop. 2014 (2. utg.)
Forlag:
Universitetsforl.
1
Godt brukt med notater

kr. 150

Metode og oppgaveskriving for studenter

Forfattere:
Dalland, Olav
Utgitt:
2012 (5. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
5
Som ny, men med notater

kr. 150

Sykepleieboken: 1: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Forfattere:
Mekki, Tone Elin; Holter, Inger Margrethe; Nilsen, Lisbeth; Mekki, Tone Elin; Pedersen, Søren; Stamsø, May Britt; Thorbjørnsen, Kari Marie; Kjerland, Linn Elise
Utgitt:
cop. 2011 (4. utg.)
Forlag:
Akribe
5
Som ny, men med notater

kr. 500

Geriatrisk sykepleie: god omsorg til den gamle pasienten

Forfattere:
Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Ranhoff, Anette Hylen
Utgitt:
2014 (2. utg.)
Forlag:
Gyldendal akademisk
6
Som ny

kr. 600